5-B: Infikované paklouby: definice, etiologie, léčba, principy operační léčby (laváž, spongioplastika, kompresně-distrakční metody atd.)

Nezhojené zlomeniny, komplikovaní infektem,  jsou závažnou  komplikací vyžadující drahou a dlouhodobou léčbu.

Etiologie:

1. vzniká na podkladě infikované otevřené zlomeniny, nebo infektu vnitřní zlomeniny, nebo při osteotomiích – nejvíce.

2. vznikne jako patologická zlomenina v terénu chronické OM.

 

Lokalizace je nejčastěji na tibii, kde je tenký měkkotkáňový kryt, přítomnost infekce jej odlišuje od aseptického pakloubu. Probíhající infekt vede k redukci cévního zásobení proto tyto paklouby jsou často dystrofické s nekrotickými mezifragmenty.

 

Weilandova klasifikace vychází z rozsahu infekce:

Typ I: obnažena kost, infekt omezen na měkké tkáně

Typ IIohraničení kortikální a endostální infekce

Typ III: jako II + ztráta kosti.

 

Dělení dle Paleyho a Catagniho:

Typ A: kostní defekt menší než 1 cm,

Typ B: defekt větší než 1 cm.

 

Terapie:

Je nutno řešit několik současných problémů: defekt kostibiomech nepříznivá situace ku zhojení kosti, defektní kryt měkkých tkání, redukované cévní zásobení.

 

Nyní se preferuje aktivní přístup: primárním cílem je rekonstrukce kontinuity kosti při ponechání pohybu v kloubech. Používá se zpravidla Ilizarov. Umožní repozici, distrakci a kompresi a retenci úlomků. Současně odstraňujeme kostní nekrotické tkáně až do zdravé tkáně. V druhé době po debridementu měkkých tkání nahrazujeme kostní defekt.

 

U typu A provádíme osteotomie – intrafokální – vytínáme defekt pakloubu, parafokální – 2 – 3 cm od místa defektu, nebo transfokálníKe zhojení pakloubu dojde vždy dříve než ke zhojení osteotomie.

 

U typu B je situace složitější – u menších defektů s malou ztrátou kostní tkáně můžeme použít spongioplastiku dle Papineaua (resekce nekrozy->výplň štěpy->vyřešení krytu). Musí ovšem být spodina defektu být řádně vaskularizována.

 

Další metoda je technika tibiofibulární synostozy – i u pakloubů s nebo bez kostního defektu.

Operace je vedena čistou cestou, štěpy jsou vkládány do dobře vaskularizovaného lůžka.

Nevýhodou je složitější oper přístup a možnost poranění nervově cévních struktur.

Dále byla vypracována skupina kompresně distrakčních metod – spočívá v jednorázové nebo postupné kompresi defektu a distrakci ve zdravé metafýze.

 

Vnitřní prodloužení – elongace jen kosti

Zevní prodloužení – dochází i k prodloužení měkkých tkání.

 

Monofokální léčba: u vitálních pakloubů nebo u pakloubů s defektem.

Bifokální léčba: přidá se distrakce v kortikotomii.

Trifokální léčba. Distrakce ve dvou kortikotomiích.

 

Vhodné zlepšení měkkých tkání při jejich velkém defektu před léčbou distrakcí.

První by měl být korigován zkrat končetiny a vyplnění kostního defektu, ostatní složky jsou korigovány následně.

Při korekci rotační úchylky dbáme na to aby nevznikla translační úchylka.

 

Nevýhodyčasová náročnost max 1 mm/den, zkušenost a zručnost operatéra. Často přetrvává jistý funkční diskomfort a limitování pacienta v zaměstnání a jiných aktivitách.

Jak aktivovat plnou verzi otázek?

Pro přístup k plné verzi atestačních otázek stačí REGISTRACE.