5-A: Vrozená (vývojová) kyčelní dysplazie: základní operační výkony, reziduální dysplazie, řešení pozdních následků, proč je důležitá časná léčba a prevence

Klin: v pubertě bolesti v třísle po námaze, kulhání, opožděný Trendelenburgův příznak

RTG: pánve s kyčelními klouby ve stoje – dysplazie (stříška není konkávní, šikmý průběh stříšky, rozšíření Köhlerovy slzy, CE < 20st) / subluxace (lateralizace hlavice, porušena Shenton.lin.) / počínající artrozou

-          artrografie

 

Léčba:

-          princip: optimalizace kontaktu kloubních povrchů

-          dysplazie a subluxace kterou lze reponovat VR a abd --> redirekční PO

-          ostatní subluxace --> Chiari / op. stříšky

-          asymptomat. dysplazie – vysvětlit, že dojde k progresi artrozy --> redirekční PO / stříšky

 

Trojí pánevní OT:

op. Steel = původní trojí osteotomie

op. Dunglova modifikace trojí PO:

-          věk: 8let (tzn. ještě otevřená Y-chrupavka) a více

-          ze dvou přístupů

o   zezadu - ze sedací kosti vytínáme přísně subperiostálně 1 cm velký segment kosti

o   zepředu – protětí m. iliopsas ve šlašité části, subperiostálně vytínáme 1 cm velký segment kosti stydké

o   protětí kosti kyčelní Gigliho pilou (jako Salter)

o   --> vyklopení acetabula do požadovaného postavení, vložení klínovitého štěpu, fixace Ki

o   lze kombinovat i s prox. femorální OT

o   za 2 T vertikalizace o berlích, plná zátěž za 2 měsíce

-          indikace: insuficience krytí ventrálně a laterálně – ideálně dysplastické sférické acetabulum s pozitivním CE úhlem, ROM min 60%.

-          nevhodné indikace: CE < 0, porucha kongruence, deformovaný a silně dysplastický kloub -->  Chiariho OT

-          výsledek op: zmenšení Sharpova úhlu o cca 15st, zvětšení CE, prolongace končetiny

 

komplikace: hypestezie v obl. n. cut. fem. lat. (spontánně se upraví), pakloub stydké kosti (většinou nedělá obtíže), paklou kyčelní kosti a sedací kosti --> spongiopl. + OS, nesprávné vyklopení acetabula, pareza n. femoralis / ischiadicus / pudendalis (Alcockův kanál), fibrozní ankyloza kyčle --> TEP, infekty

 

Chiari OT

-          jako Salter, ale blíže acetabulu a místo lateralizace se dělá medializace

-          ind: porucha kongruence, deformovaný a silně dysplastický kloub

 

Revezní trojí OT

-          vložení štěpu do sedací kosti a lat. posun acetabula

-          op. nadměrné medializace kyč. kl. (Marfanův sy.)

 

Periacetabulární osteotomie

-          technicky velmi náročné

-          acetabulum je obsekáno dláty a vyklopeno přes hlavici

-          Ganz - „Bernská periacetabulární OT“ – není porušen pánevní kruh, lze celou provést z předního přístupu, fixace šrouby nebo dlahou

-          indikace: jako u trojí-PO

 

Historické OT:

-          Schanzova osteotomie – pro stabilizace kyčle při vysoké luxaci, oblast malého troch. se opřela o prázdé acetabulum (klínovitá OT pod malým troch.)--> stabilizace kyčle

 

-          Lorenzova bifurkační OT -  OT intertrochantericky, diafýza se zanořila do acetabula a prox. fragment vedl laterálně

 

Jak aktivovat plnou verzi otázek?

Pro přístup k plné verzi atestačních otázek stačí REGISTRACE.