4-A: Vrozená (vývojová) kyčelní dysplazie: konzervativní a operační léčení mezi prvním a šestým rokem věku

> 18M – vyřešení všech formativních poruch při jedné operaci – OR + pánevní osteotomie + osteotomie femuru

 

Operace reposiční:

-          prodloužit RF, IP, protětí pouzdra, ošetření limbu, resekce pulvinaru, protětí lig. transv. acet., plikace pouzdra a rafie,

-          event. doplněna prox. femorál. OT

 

Operace na pánvi – výkony zastřešující:

-          zastřešení pomocí hyalinní chrupavky

o   acetabuloplastiky (Pemberton, Dega)

o   pánevní osteotomie (Salter, trojí PO) – posunuje acetabulum „jako kloubuk po hlavě“

o   periacetabulární OT

-          zastřešení pomocí kosti a metapl. ve vazivovou chrupavky

o   stříšky – až po ukončení kostního růstu (jinak odrostou)

o   Chiari

 

Operace na proximálním femuru – proximální femorální osteotomie:

-          u VDK je zvýšená anteverze (coxa antervert antetorta), změny CCD úhlu (vara / valga)

-          výkony:

o   derotační OT – při > 60st.

o   valgizační a varizační OT

o   abreviační OT

Jak aktivovat plnou verzi otázek?

Pro přístup k plné verzi atestačních otázek stačí REGISTRACE.