3-A: Vrozená (vývojová) kyčelní dysplazie: konzervativní a operační léčba do jednoho roku věku, indikace a principy operačních výkonů

Konzervativní:

-          vystační ve většině případů

-          pomocí abd. pomůcek, distrakční léčba nebo RHB

 

II.A+ -> plenkové kalhotky

II.A-  a II.B à abdukční pomůcky (FP nebo PT nad 3M)

II.C à PT (nebo Wagnerovy ponožky u novorozenců)

 

decentrované kyčle: D, III a IV

-          mladší < 4 T (není kontraktura) à PT (nebo sádrová spika u nespolupracujících) min na 6 týdnů  ; vyzrávání 3 - 6M

-          pokud možná repozice --> PT na 6 T

o   pokud je dislokace a není možná repozice -->  trakční léčba (horizontální trakce 2T, poté over-head trakce (závaží na každou DK 10% váhy), po 6 týdnech SONO vyšetření + artrografie ; pokud v pořádku retence na 6T v sádrové spice, poté PT dokud není dokončený vývoj kostěné stříšky

o   při artrografii - pokud je pool kontrast. látky mezi acetabulem a hlav. femuru < 3mm, je repozice úspěšná

 

Frejkova peřinka

= abdukční peřina, 2 pásky přes ramena

-          Ind: II.A

 

Pavlíkovy třmeny

= kožené třmeny, 3 části – kolem hrudníku, vzadu -> zajištění abdukce , vpředu zajištění flexe

-          Ind.: II.B, II.C, reponovatelné kyčle bez kontraktur

-          Při dlouhodobé léčbě Pavlíkových třmenech může vzniknout deformita posterolaterálního labra nebo paréza n. femoralis (která se ale upraví)

 

Hanauskův biomechanický aparátek

-          léčba pomocí stehenních objímek a nastavitelných táhel

-          již se nepoužívá

 

Distrakce / Trakce

-          náplasťové trakce za obě DK --> nenásilná reposice hlavičky do jamky

-          lze začít horizontální trakcí, poté postupně over-head a abd.

-          !! zavřeně lze reponovat do max 9 měsíců !! – tzn. ne trakci nad 9M

 

Operační léčba:

Indikace: pokud nelze reponovat, nebo se reponuje až mimo bezpečnou zónu

 

Přístupy:

Mediální přístup – mezi flex. a add.

Přední přístup – mezi glut.(vč.m.TFL) a flex. (m.IP, m. pectineus, m. sartorius)

Laterální přístup – skrz glut., nejčastěji mezi m. TFL a ost. glut. svaly

Zadní přístup – na zevním okraji m. gluteus maximus, m. gluteus medius ponecháváme ventrálně

 

 

< 18M à otevřená repozice s / bez subtroch. zkracovací a derotační osteotomie
vysoce zodpovědný a raritní op. výkon – jen na spec. pracovištích

> 18M – vyřešení všech formativních poruch při jedné operaci – OR + pánevní osteotomie + osteotomie femuru

 

Operace reposiční:

-          prodloužit RF, IP, protětí pouzdra, ošetření limbu, resekce pulvinaru, protětí lig. transv. acet., plikace pouzdra a rafie,

-          event. doplněna prox. femorál. OT

 

Operace na pánvi – výkony zastřešující:

-          zastřešení pomocí hyalinní chrupavky

o   acetabuloplastiky (Pemberton, Dega)

o   pánevní osteotomie (Salter, trojí PO)

o   periacetabulární OT

-          zastřešení pomocí kosti a metapl. ve vazivovou chrupavky

o   stříšky

o   Chiari

 

Operace na proximálním femuru – proximální femorální osteotomie:

-          u VDK je zvýšená anteverze (coxa antervert antetorta), změny CCD úhlu (vara / valga)

-          výkony:

o   derotační OT – při > 60st.

o   valgizační a varizační OT

o   abreviační OT

Jak aktivovat plnou verzi otázek?

Pro přístup k plné verzi atestačních otázek stačí REGISTRACE.