1-C: Kompartment syndrom: definice, patogeneze, diagnostika, diferenciální diagnostika, rozdělení kompartmentů na horní a dolní končetině, prevence, léčba

Definice:

 je zvýšení hydrostatického tlaku uvnitř uzavřeného osteofasciálního prostoru který vyústí v ve snížení perfuze svalů a nervů lože.

 

Etiologie a patogeneze:

snížená perfuze v i.c. Prostoru je základem patofyziologie syndromu lože. Krevní průtok svaly je přímo úměrný AV tlakovému gradientu a nepřímo úměrný perifernímu odporu.

Ischemie – přestup tekutin do interstitia a uzavřený kruh,

Krvácení do intersticia I. Holdenův typ,

svalová kontuze s následnou extravazací II Holdenův typ,

Těsný obvaz.

 

Diagnoza:

varovné příznaky silná neadekvátní bolest, hypestezie v obl. nervů procházející ložem, dále tuhost  přísl. Oblasti.

Pozor diferencovat arteriální okluzi – bolest bledost vymizení pulzace.

Nejobjektivnější je měření i.c. Tlaku, norma do 5 Torrů30 – 45 Torrů je indikace k fasciotomii.

Technika měření – trojcestný ventil napojen na stříkačku, tlakoměr a intrafasciální prostor.

 

Rozdělení kompartmentů HK:

Osteofasciální prostory paže

-  septum intermusculare brachii mediale et laterale + humerus + fascia brachii à přední +  zadní osteofasciální prostor pažní

Osteofasciální prostory předloktí

-          fascia antebrachii + dorzální okraj ulny à předního a zadního OF prostor

-          přední a zadní část fascia antebrachii + radius à laterální OF prostor

-          druhotné septum (po kterém běží n. medianus) à povrchová a hluboká vrstva předního OF prostoru

 

Osteofasciální prostory ruky

- spatia intermetacarpalia – mezi MC + fascia dorsalis manus interossea + fascia palmaris manus interossea

- prostor mezi fas. pal. man. interossea a fas. pal. man. superficialis + radiální septum (rad. okraj palm. aponeurosy na 3. MC) + ulnární septum (uln. okraj palm. aponeurosy na 5. MC) à spatium palmare radiale (svaly thenaru), spatium palmare ulnare (svaly hypothenaru) a spatium palmare medium (prostřední část dlaně; 2 vrstvy flexorů + cévy a nervy; proximálně jako karpální tunel)

 

Rozdělení kompartmentů DK:

OF prostory stehna

- septum intermusculare med. + lat. + post. à přední OF prostor (quadriceps + sartorius) + mediální OF prostor (adduktory + gracilis) + zadní OF prostor (biceps + semisvaly)

OF prostory bérce

- septum intermusculare ant. + post. + fibula à laterální kompartment

- septum intermuculare ant. + membrána interossea + med. plocha tibie à přední kompartment

- septum intermusculare post + fibula + membrána interossea + zadní plocha tibie à zadní kompartment

                - zadní kompartment rozdělen septum intermusculare transverzum na povrchovou a hlubokou část

OF prostory nohy

- intermetatarzální kompartmenty

- septum intermusculare ped. mediale + septum intermuscul. ped. lat. + fascia plantaris interossea à mediální, střední a laterální kompartment

 

 

Terapie:

Pokus o konzervativní terapii – elevace na 2 – 4 h ledování, jednorázově podáváme kortikoidy, antiedematozní léky – Aescin

Metodou léčby je chirurgická dekomprese – fasciotomie.

Laterální incize pro přední a laterální kompartmentmediální incize pro hluboký a povrchový zadní kompartment.

Alternativa – fibulektomie, ale větší výkon než dekomprese.

Po fasciotomii končetinu elevace po odeznění otoku, pak odloženě suturujeme nebo použijeme kožního štěpu.

Často vznikají kontraktury, normální funkce je málokdy možná.

Jak aktivovat plnou verzi otázek?

Pro přístup k plné verzi atestačních otázek stačí REGISTRACE.